علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
98
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
2816
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
1948
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
679
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
921
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2268
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
952