علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۶-۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2262
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۳۰
979
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
236
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
3147
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2153
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
927
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
129
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1110