علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2334
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
567

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1390
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4307
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
997
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1042
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1811
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1851
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
476