علم و فرهنگ و هنر

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتبرگزاری آزمونخدمات در محلتعدادنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
73
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
98
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
228
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
104

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
166
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
130
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۵-۱۲-۰۱
125
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
139