علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2192
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
415

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1264
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4027
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
824
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
857
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1621
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
1650
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
393