علم و فرهنگ و هنر

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتبرگزاری آزمونخدمات در محلتعدادنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
112
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
124
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
262
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
142

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
202
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
159
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
169
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
176