علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
98
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
257
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
185
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
138

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
389

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
374
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
679
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
382
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
506