علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
657
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1720
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1033
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
952
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1310
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4179
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
382
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
679
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2877
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
651