علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
844
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1942
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1153
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1143
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1474
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4445
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
515
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
927
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
3092
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
843