علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4179
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2877
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
2816
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2268
۱۳۹۵-۰۶-۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2020
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
1948
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
1836
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1773
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1720
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1612