علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4445
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
3147
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
3092
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2419
۱۳۹۵-۰۶-۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2262
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2153
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1942
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
1929
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1927