علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
664
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1727
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1038
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
960
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1315
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4196
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
386
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
692
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2884
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
659