علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1310
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
257
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1027

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1335
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
257
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1311
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4179
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1225
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1180