علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
92

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
187
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
149
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
40
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
157