رستوران و غذاخوری
غذا و خوار و بار

خدمات در محل

آشپزخانه ددوه رحمت

اطلاعات کامل
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۵-۰۶-۲۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
143
۱۳۹۵-۰۴-۰۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
158

خان رستوران

اطلاعات ناقص
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
21
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
152
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
۱۳۹۶-۱۰-۰۹
278
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
49
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
49

رستوران علی دایی

اطلاعات کامل
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۵-۰۶-۲۵
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
284