رستوران و غذاخوری
غذا و خوار و بار

خدمات در محل
۱۳۹۵-۰۴-۰۷
۱۳۹۶-۰۴-۱۴
51
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
60
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
21
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
20

رستوران علی دایی

اطلاعات کامل
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۵-۰۶-۲۵
۱۳۹۵-۱۲-۰۱
93
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
20

غذاخوری آنا

اطلاعات کامل
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
۱۳۹۶-۰۳-۱۴
63