صنایع و کشاورزیrss

مسیر دسترسیحوزه فعالیتمساحتفاصله از مرکز شهرخدمات در محلپارکینگامکاناتساعات کار
۱۳۹۵-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
1351
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۱۴۰۰-۰۱-۱۳
958
۱۳۹۶-۱۰-۰۲
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
1129
۱۳۹۵-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۰۲
1118