نانوایی
غذا و خوار و بار

نوعخدمات در محلساعات کار

سنگک پزی محجوب

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
60
۱۳۹۵-۰۶-۲۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
105

بربری تهران

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۳-۲۵
۱۳۹۶-۰۴-۰۱
72
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
81