علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
31
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
156
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
115
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
83

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
292

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
283
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
544
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
303
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
407