علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
696
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
561
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
863
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
1005
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1621
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
801
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
706

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3699

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3069