علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
558
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
724
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
590
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
511
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
782
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
738
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
727
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1073

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
783
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
830