علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
636
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1206
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
941

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1264
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1281
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4027
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۹
1067
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
1256