علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
298
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
785
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1384
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1107

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1390
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1441
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4308
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۹
1204