اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
156

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
292

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
283
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
464
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
400
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
615
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
560
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
885

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
654
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
723