اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
344

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
461

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
449
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
596
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
515
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
799
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
735
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1081

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
784
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
841