اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
690
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
558
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1615

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3692

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3061
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
1451
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
2101
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۰-۰۵-۱۲
2211
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
2626
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
2410