سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
1151
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
1146
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
2353
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
1973
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1638
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
1890
۱۳۹۷-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۰۷
4412