سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
673
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
1759
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
1337
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1168
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1015
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
845
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
779