سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
242
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
374
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1408
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1276
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
932
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
1224
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
2636