سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
946
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
2118
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
1566
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1369
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1238
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
982