روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
1626
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
1054
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶
1153

مشاغل مرتبط