نتیجه جستجو

We found 2341 نتایج در محل "مشگین شهر"
مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهبرگزاری آزمونکمبودهاخدمات در محلنمایندگیامکانات
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۰-۱۳
1939
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
286
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
259
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
299
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
301
۱۳۹۵-۰۴-۰۵
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
287
۱۳۹۵-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
372
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
190

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
175