استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
195
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
344
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
481
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
6
۱۳۹۸-۰۲-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۹
18
۱۳۹۸-۰۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۲-۱۸
55

کافه ورتا

اطلاعات کامل
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
119
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
751