استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
109

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
61
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
156
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
371
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
380
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
323
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
211