تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
126

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
67
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
167
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
381
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
390
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
333
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
219