تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
189
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
331
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
468
۱۳۹۸-۰۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۲-۱۸
41

کافه ورتا

اطلاعات کامل
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
106
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
724
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
495