مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیسایر تخصص هارشته تحصیلیامکانات عمومیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقهدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
288
۱۳۹۷-۰۹-۱۴
۱۳۹۸-۰۹-۲۱
280

کاریابی سبلان

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
328
۱۳۹۷-۰۸-۱۴
۱۳۹۸-۰۸-۲۱
369
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
447

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
392

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
380
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
277
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
476
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
843