مشگین شهر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
198
۱۳۹۵-۰۶-۲۴
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
475

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
482
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
86
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
157
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
192
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
183