از چند روز پیش به دلیل اعتراضاتی که به گران شدن بنزین در تهران و چند شهر دیگر کشور شده است دسترسی مردم به اینترنت بین المللی قطع شده است. در روزهای ابتدایی دسترسی به اینترنت به صورت کامل قطع شده بود. اما پس از گذشت یکی دو روز در نقاط مختلف ایران دسترسی های جسته و گریخته به اینترنت گزارش شد. اما تقریبا از 25 آبان دسترسی به اینترنت بین المللی به صورت کامل قطع شد.صدا و سیمای میلی تلاش دارد این شبیخون اینترنتی را کم اهمیت جلوه دهد و با مصاحبه های ساختگی ای که تولید می کند چنان نمایش می دهد که این اقدام جسورانه صدمه ای به کسب و کارهای اینترنتی نزده است.

تئاتر موزیکال "قیزیل باشماق" برگرفته از داستان فولکلوریک آذربایجانی "گؤزل فاطما (فاطما ننه)" منتخب اجرا در جشنواره بین المللی کودک و نوجوان به همت هنرمندان مشگین شهری و اردبیل در شهرستان مشگین شهر نیز برگزار خواهد شد.

ایده کسب و کار ایش تاپ با هدف ارائه اطلاعات مشاغل، کسب و کارها، دفاتر خدماتی، مکانهای گردشگری و ... شروع به کار کرده است و اخیرا جزو صد ایده کسب و کار موفق کشوری انتخاب شده است.