ایده کسب و کار ایش تاپ با هدف ارائه اطلاعات مشاغل، کسب و کارها، دفاتر خدماتی، مکانهای گردشگری و ... شروع به کار کرده است و اخیرا جزو صد ایده کسب و کار موفق کشوری انتخاب شده است.