برای ثبت مشخصات روستا در سامانه بانک مشاغل و گردشگری ابتدا به لینک ثبت به آدرس زیر مراجعه نمایید: ثبت روستا

در فیلد عنوان آگهی نام روستای خود را با لفظ روستا ثبت نمایید.

برای مثال روستای آلنی.

در فیلد بعدی که دسته بندی می باشد روی مجموعه کلیک کنید تا لیست مجموعه ها باز شود. از این مجموعه ها اولین مجموعه یعنی "گردشگری و حمل و نقل" را انتخاب نمایید.

مشگین شهر، شهری کوچک با جمعیتی کمتر از 100 هزار نفر در غرب اردبیل واقع شده است. مشگین شهر، شهریست کوهستانی با آب و هوای استثنایی که در نقاط کمتری از ایران می توان چنین آب و هوای خنک و پاکی را پیدا کرد و یکی از مهمترین دلایل سفر به مشگین شهر همین آب و هوای آن است.