آدرس پستی: استان اردبیل - شهرستان مشگین شهر - خیابان استاد محمدلو - روبروی تعاونی ماشین های سنگین
تلفن های تماس:
04532523588
09357846225
نام صاحب امتیاز: رافق مجتهدزاده خیاوی

نوشتن دیدگاه