{jcomments off}

پروژه ای که در حال حاضر استارت خورده است دارای چندین فاز می باشد که مهمترین فاز آن یعنی ثبت مشاغل و مراکز گردشگری در حال اجراست.

این پروژه برای اولین بار در سطح کشور در حال اجراست و تا همین لحظه در بین تمام سایتهایی که بصورت محلی اقدام به ایجاد بانک مشاغل کرده اند جامع ترین آنها به شمار می آید.

طی این مسیر بدون حمایت مسئولان شهرهای مختلف، ممکن نبوده و نخواهد بود. از اینرو سایت "ایش تاپ" با استمداد از مسئولین سعی دارد بزرگترین بانک اطلاعاتی کشور را فراهم آورد. در این میان مسئولانی که دست استمداد سایت را گرفته اند ذیلا معرفی خواهند شد.

---

عزیزانی که ما را در این راه همراهی کرده اند.

رییس اصناف مشگین شهر

آقای بهمن پژوهی
رییس اصناف مشگین شهر
بستر کسب اطلاعات اصناف را فراهم نمودند


رییس میراث فرهنگی مشگین شهر

آقای قاسم پورایمان
نویسنده، مولف و مدرس دانشگاه
مشاور بیزینس پلن طرح