{jcomments off}قوانین مشاغل برای ثبت اطلاعات:
1- صاحبان مشاغل می بایست اطلاعات واقعی خود اعم از شماره تلفن و آدرس خود را ارسال نمایند.
2- چنانچه صاحب شغلی تمایل نداشته باشد بعضی از اطلاعات وی عمومی شود از جمله شماره تلفن می بایست از ارسال اطلاعات محرمانه خود خودداری نماید. ارسال اطلاعات به وب سایت به منزله عمومی بودن اطلاعات است.

قوانین کاربران:
1- اطلاعات درج شده در سایت بنا به خود اظهاری صاحبان مشاغل است و سایت هیچ مسئولیتی در قبال صحت و سقم اطلاعات نخواهد داشت.
2- استفاده تجاری از اطلاعات درج شده در وب سایت غیرقانونی است.

شکایت و گزارش تخلف:
چنانچه نسبت به اطلاعات درج شده در سایت برای یک شغل شکایت و یا گزارش تخلفی داشته باشید می توانید از کلید "گزارش تخلف" که در تمام صفحات مشاغل موجود است استفاده نمایید.