سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3149
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2793
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2975
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2993
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3219
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2420
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1807
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1894
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1527