سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2734
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3077
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1461
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1600
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1745
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1832
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2073