سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3149
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2793
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3219
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2993
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2975
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2420
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2134
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1894
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1807