سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2734
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3078
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2073
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1600
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1462
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1832
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2924