سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1541
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
1901
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
2236
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
1076
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۹-۰۶-۱۳
1059
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
۱۳۹۹-۰۶-۳۱
892