سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1270
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1702
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1950
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
864
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
770
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
۱۳۹۹-۰۶-۳۱
779