سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3149
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2793
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2134
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1653
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1527
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1894
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2993