سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3078
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2734
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1461
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2073
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2889
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3138
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2348
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2924