سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2793
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3149
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1807
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1894
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1653
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2993
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2420
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3219