اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
356

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
453

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
469
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
484
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
520
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
601
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
742

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
792
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
804
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
805