گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلکدتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
2446
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
1513
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
2174
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
2571
۱۳۹۷-۰۱-۳۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
3323
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
۱۴۰۰-۰۴-۲۵
2840
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
2075