علم و فرهنگrss

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
310
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
742
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
461
۱۳۹۸-۰۳-۰۴
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
7
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1275
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
3002
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2064
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
817
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
46
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1208