علم و فرهنگrss

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
433
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
957
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
604
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1439
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۰۵-۲۴
3318
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2277
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1069
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
233
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1317