علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2112
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
358

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1208
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
3890
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
749
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
779
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
1547
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1530
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
351