علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2513
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
806

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1605
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4611
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
1217
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2090
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1248
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2018
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
582