علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2261
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
501

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1333
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4176
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
919
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
950
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1768
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1711
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
432