علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
846
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1946
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1153
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1145
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1477
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4450
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
516
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
932
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
3094
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
844