علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
1023
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2169
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1263
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1294
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1625
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4701
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
1393
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
640
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
860
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1128