علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
233
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
340
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
353
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
402
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
433
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
581
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
582
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
604

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
633