علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4330
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
3002
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2984
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2347
۱۳۹۵-۰۶-۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2155
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2064
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
1881
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1868
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1821
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1684