علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعدادنمایندگیدانشگاهسال تولد
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4612
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۰۵-۲۴
3318
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
3222
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
2515
۱۳۹۵-۰۶-۲۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2407
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
2277
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2094
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
2019
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
2002