علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1396
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
356
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1117

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1396
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
310
۱۳۹۸-۰۳-۰۴
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
7
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4330
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1275
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1356