علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1481
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1971
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1410
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2323
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2961
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1528
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1419

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5520

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
4100