علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
178
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
495
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
440
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
680
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
798
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1425
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
665
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
592

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3425