علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
106
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
273
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
198
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
152

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
398

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
386
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
708
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
391
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
513