علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
829
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1216
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
927
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۱-۰۳-۰۵
1462
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1542
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2166
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1129
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1006

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
4449

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
3552