علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
356
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
832
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
629
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
1044
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1239
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1747
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
893
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
774

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
3958

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۰۵
3192