علم و فرهنگ و هنرrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
جدید
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
2

ولی ملکی

اطلاعات کامل
جدید
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
2
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
95
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
59
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
140
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
198
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
159
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
119
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
313