علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1219
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1711
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1223
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1982
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۱-۱۰-۰۷
1991
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2677
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1388
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1263

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
5144

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3868