علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
39
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
75
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
427
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
525
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
975
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
522
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
463

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2413

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2277