علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
158
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
187
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
528
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
628
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1041
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
572
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
499

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2988

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2491