علم و فرهنگ و هنرrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
102

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
98
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
269
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
144
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
217
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
335
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
293
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
259
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
446