علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1073
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1515
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1102
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1770
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۱-۱۰-۰۷
1809
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2479
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1284
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1159

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4878

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3743