علم و فرهنگ و هنرrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
6
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
32
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
49
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
163
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
204
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
236
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
409

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
276
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
377
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
276