علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
78
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
70
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
43

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
239

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
223
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
466
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
244
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
358
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
470