علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
638
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
522
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
801
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
935
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1562
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
761
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
675

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3609

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3004