علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
39
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
158
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
344
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
252
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
202

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
461

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
449
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
802
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
456