علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
646
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
543
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
463
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
704
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
690
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
657
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1001

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
723
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
780
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
791