علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
702
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
977
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
1116
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
1036
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
1555
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1909
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1018
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
1720
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1866

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1966