علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
506
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
639
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
824
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
644
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
572
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
891
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
815
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
827
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1153

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
850