علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
871

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1208
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1200
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
3890
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۹
991
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۷-۱۲-۱۵
1174
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۰-۲۳
862