علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
720
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1306
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1024

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1333
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1364
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4176
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۰۹
1130
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
1332