علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
2090
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
430
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
951
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
1572
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
1291

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1605
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1764
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
1628
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4610