اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
696
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
561
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1621

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3702

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3070
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
1457
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
2106
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۰-۰۵-۱۲
2219
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
2635
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
2419