اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
249
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
250
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1121

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3101

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2572
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
1150
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
1682
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
1726
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
2108
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
1876