اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
960

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2285

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2215
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
1037
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
1556
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1912
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
1722
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1868

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1966
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1426