اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
562
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
480
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1503

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3531

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2938
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
1375
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
2041
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۰-۰۵-۱۲
2093
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
2500
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
2293