اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
60
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
92
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
980

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2460

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2296
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
1053
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
1576
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1946
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
1736
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1896