اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
665

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
714

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
694
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۹-۰۵-۲۳
782
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
693
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
1103
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
1048
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1310

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
999
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
1071