اشخاصrss
علم و فرهنگ و هنر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
102

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
98
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
293
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
259
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
446
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
400
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
689

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
486
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
587
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
473