اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
392

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
380
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
550
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
468
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
718
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
664
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1008

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
731
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
786