اشخاصrss
علم و فرهنگ و هنر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
جدید
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
2

ولی ملکی

اطلاعات کامل
جدید
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
2
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
159
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
119
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
313
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
309
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
544

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
365
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
480
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
363