اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
74

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
237

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
221
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
414
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
353
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
553
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
505
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
811

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
612
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
673