رستوران و غذاخوریrss
غذا و خوار و بار

خدمات در محل

مجموعه غذایی رز

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
937
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
2594

غذاخوری آیهان

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
2242
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
5042

غذاخوری آنا

تعطیل شده
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
2207
۱۳۹۵-۰۴-۰۷
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
2449

رستوران افق طلایی

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۰
1987
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1374