رستوران و غذاخوریrss
غذا و خوار و بار

خدمات در محل

مجموعه غذایی رز

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
۱۳۹۹-۰۴-۰۹
576
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۱
2139

غذاخوری آیهان

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۲۵
1903
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۰۱-۲۰
4575

غذاخوری آنا

تعطیل شده
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۵-۱۰-۰۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2077
۱۳۹۵-۰۴-۰۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
2135

رستوران افق طلایی

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
1733
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۷-۲۹
1156