رستوران و غذاخوریrss
غذا و خوار و بار

خدمات در محل

مجموعه غذایی رز

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2144

غذاخوری آیهان

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3466
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
7876
۱۳۹۵-۰۴-۰۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3055

رستوران افق طلایی

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2779
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2083

رستوران آتالار

تعطیل شده
پیک رایگان : ندارد
۱۴۰۰-۰۹-۱۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
458
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1077