رستوران و غذاخوریrss
غذا و خوار و بار

خدمات در محل

مجموعه غذایی رز

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1758

غذاخوری آیهان

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3157
۱۳۹۶-۰۱-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
6745
۱۳۹۵-۰۴-۰۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2835

رستوران افق طلایی

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2547
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1873

رستوران آتالار

تعطیل شده
پیک رایگان : ندارد
۱۴۰۰-۰۹-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۷
302
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
782