مدرسه و مهدrss
علم و فرهنگ

برگزاری آزمون
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۱-۰۳-۰۵
1462
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
2703
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 10
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
3885
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
5505
۱۳۹۸-۰۹-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
932