سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1266
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1585
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1413
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1119
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1010