سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3026
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2683
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2804
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2866
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3079
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2301
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1703
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1784
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1422