سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
3238
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2883
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3145
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3082
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3359
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2536
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1938
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2006
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1619