سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
372
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
809
۱۳۹۷-۰۳-۰۸
۱۳۹۷-۱۰-۰۷
1360
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
1032
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
937
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
759
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
678