سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
863
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
768
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1949
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1701
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1269
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
1465
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
3537