سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
913
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۹-۰۶-۱۳
845
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
2022
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۰۴
1733
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1350
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
1580
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
3739