سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
142
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
642
۱۳۹۷-۰۳-۰۸
۱۳۹۷-۱۰-۰۷
928
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
794
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
775
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
575
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
517