سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
851
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
2004
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
1488
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1288
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1166
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
934