سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
601
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
579
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1684
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1494
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
1102
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
1312
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
2936