سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
554
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
1635
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
1227
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1085
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
921
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
791
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
710