سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
782
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
698
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1854
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1636
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
1206
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
1407
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
3305