سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۲۴
830
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
740
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
1919
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1676
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
1241
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
1437
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
3432