سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
403
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۷-۱۰-۰۷
549
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
584
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
529
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
387
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
356
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
307