سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
2821
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2445
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2520
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2654
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2780
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2123
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1508
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1596
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1261